09 декември 2011

Фотопласти
Мал придонес за сиромашната Македонска интернет заедница. Еден meme да се немало.

Имате идеи? Пишете ги во коментари или направете фотошоп.

Извор: МИАКонсултант за антика со Александар (Фарел) и Стоун (via @Banekoma)

...